Az Art Bizottság működése 

 

A Bizottság heti rendszerességgel tartott ülésein a minősítés céljából benyújtott filmeket megtekinti, és szavazattöbbséggel határoz. 

A kérelem elutasítása esetén a közigazgatási eljárás szabályai szerint az ügyféllel indokolt határozatban közöljük a döntést, amely tekintetében jogorvoslattal élhet.

Az eljárás szabályairól az alábbiakban olvashatnak összefoglalót. Az eljárást a honlapon található űrlap kitöltésével és az adathordozó egyidejű benyújtásával lehet kezdeményezni.

 

A Hatóság a művészi értékű vagy kulturális jelentőségük miatt támogatásra érdemes filmalkotásoknak, terjesztésük elősegítése céljából a filmalkotás előállítójának vagy terjesztőjének kérelmére hatósági határozatban „art” minősítést adhat (Mktv. 25.§ (1) bekezdés).

A kérelmet a terjesztés megkezdését legalább 45 nappal megelőzően lehet benyújtani a Hatósághoz (Mktv. 26/A. §. (1).

A Hatóság kétféle módon hozhat az „art” minősítés tárgyában határozatot:

  • a Hatóság által működtetett, 6 tagból álló szakértői testület, az Art Bizottság javaslata alapján  (Mktv. 26.§ (5) bek.);
  • illetőleg az Mktv. 26.§ (6) bek.alapján, amely szerint az a filmalkotás, amely a nemzetközi fesztivál díjakról közzétett jegyzékben szereplő díjban részesült, automatikusan art besorolást kap.

Az Art Bizottság javaslata a következő szempontok figyelembevételével kerül kialakításra:

a) a film művészi értékével hozzájárul a magyar, az európai, illetve az egyetemes audiovizuális kultúra fejlődéséhez, vagy

b) a film oktatási vagy kulturális szempontból jelentős és magas művészi színvonalú.

A filmelőállító vagy filmterjesztő a terjesztés megkezdésének időpontja előtt legalább 45 nappal kérheti az „art minősítést.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

  • a filmalkotás címét, előállítójának, producerének, rendezőjének, forgatókönyv írójának, zeneszerzőjének, operatőrének, főszereplőinek nevét
  • az „art” minősítésre vonatkozó, részletes indokolást tartalmazó javaslatot.

Ha a film nemzetközileg elismert filmfesztiválon díjat nyert, a kérelemben fel kell tüntetni a fesztivált és azt a kategóriát, amelyben az adott filmalkotás díjat nyert. A Hatóság által a fesztivál díjakról kiadott jegyzék itt érhető el.                                            

Kötelező melléklet (Mktv. 26.§ (6) bek.):

  • a filmalkotás egy példánya megtekintésre alkalmas hordozón,
  • idegen nyelvű film esetén szinkronizáltan vagy felirattal magyar nyelven, ha ez nem áll rendelkezésre, akkor magyar nyelvű dialóg lista;
  • az eljárási díj megfizetésének igazolása.

A fenti mellékleteket akkor is be kell nyújtani, ha egyébként a filmet korhatár besorolásra is beadták, mert a két ügy külön eljárás tárgyát képezi!

A filmalkotás art besorolására irányuló kérelmet be lehet nyújtani a kulturális követelményrendszernek való megfelelés iránti kérelemmel (filmterjesztési célú kulturális teszt) együtt is, ebben az esetben a Hivatal egy eljárás keretében bírálja el a kérelmeket (Mktv. 31/B.§ (3) bek.).

Az eljárás ügyintézési határideje: 60 nap.

A Hatóság a filmalkotás „art” besorolásáról meghozott véglegessé vált határozat adatai alapján külön kérelem nélkül, hivatalból indított eljárásban jegyzi be azt a terjesztésre kerülő és art filmalkotások nyilvántartásába.

A terjesztésre kerülő és art filmek nyilvántartása megtalálható itt