A Filmiroda

A Korhatár Bizottság

A mozgóképszakmai hatóság feladatai között kiemelt helyet foglal el a filmalkotások korhatár szerinti besorolása a kiskorúak védelme érdekében.

A Nemzeti Filmiroda

A Nemzeti Filmiroda, mint intézmény hatás- és feladatkörét, eljárásait alapvetően a 2004.

Az Art Bizottság

A Bizottság heti rendszerességgel tartott ülésein a minősítés céljából benyújtott filmeket megtekinti, és szavazattöbbséggel határoz.