Filmregisztráció

 

Az Mktv. 19/L. § (1) bekezdése szerint nyilvántartott moziban bemutatásra kerülő filmalkotást a mozgóképszakmai statisztikai adatok előállításának céljából a film forgalmazójának a film magyarországi forgalmazására vonatkozó szerződés megkötését követő 30 napon belül regisztrálnia kell a Hatóság által erre a célra létrehozott online felületen. (Mktv. 19/N. § (1) bek.) A fenti szabályt nem kell alkalmazni az olyan terjesztői hálózatba nem kerülő filmre, amely nemzetközi egyezmény vagy szakmai szervezet által szervezett filmfesztiválok alkalmával országosan és egy évben legfeljebb 10 alkalommal kerül bemutatásra.

A regisztrációnak tartalmaznia kell:

  • a nyilvános előadás keretében bemutatni kívánt filmalkotás magyar és eredeti nyelvű címét, hazai forgalmazóját és nyilvántartási számát, eredeti forgalmazóját, rendezőjének nevét, gyártási helyét, és ha van, a koprodukciós országokat, gyártási évét és hazai bemutatójának tervezett időpontját.

A film ezeknek az adatoknak a hiánytalan megadását követően kap statisztikai azonosítót. A film hazai és eredeti forgalmazója, eredeti címe és gyártási éve nem módosítható.

A filmforgalmazónak meg kell adnia továbbá:

  • a film alternatív (angol és magyar) címét, előállítóját, a producer, forgatókönyvíró, zeneszerző, operatőr és főszereplőinek nevét, műfaját, játékidejét, a kópia megjelenését (fekete-fehér, színes) és rövid tartalmát.

Ha a fent felsorolt adatok a regisztráció megkezdésekor nem állnak teljes körűen rendelkezésre, illetve azokban változás következett be, a filmforgalmazónak a hiányzó, illetve megváltozott adat tudomására jutását követően haladéktalanul, de legkésőbb a film bemutatását megelőző 15 nappal a regisztrációt ki kell egészítenie, vagy amennyiben szükséges, a korábbi adatokat módosítania kell.

A film statisztikai azonosítója a Hatóság eljárása során felhasználható.

A film regisztrációja során megadott adatokról, azonosítókról a Hatóság nem hatósági, nem közhiteles nyilvántartást vezet.