A kulturális teszt (kulturális követelményrendszernek való megfelelés vizsgálata)

 

Mind filmgyártás, mind filmterjesztés céljára nyújtott, az Mktv. szerinti támogatásban csak olyan filmalkotás részesülhet, amely megfelel a törvényben meghatározott kulturális követelményeknek (Mktv. 12/A.§).

 

Filmgyártás esetében a film akkor felel meg a kulturális követelményeknek,

  • ha az Mktv. 2. mellékletében meghatározott szempontok alapján legalább 16 pontot ér el akként, hogy az a)-n) pont szerinti feltételek közül legalább négyben pontot szerez, és
  • jogszabályban meghatározott európai filmkoprodukciónak minősül, feltéve, hogy az magyar részvétellel készül, vagy
  • az a)-h) pont szerinti feltételek közül legalább két feltételt teljesít.
  •  

Filmterjesztés esetében a film akkor felel meg a kulturális követelményeknek,

ha az Mktv. 2. mellékletében meghatározott szempontok alapján az a)-h) pont szerinti feltételek közül legalább két feltételt teljesít.

A kulturális tesztet az Mktv. 2. melléklete tartalmazza.

 

A kulturális teszt kérelem önálló eljárás keretében is benyújtható. Önmagában a kulturális követelményrendszernek való megfelelés nem jogosít állami támogatás igénybevételére. A kérelem benyújtható ugyanakkor a „magyar részvételi arányok alapján történő besorolás” vagy a „támogatásra jogosultság megállapítása” vagy az „art film besorolás” iránti kérelmekkel együtt is, és ilyenkor a két vizsgált kérelemről egy határozatban hoz döntést a Hatóság.

Bár a kulturális követelményeknek való megfelelés iránti kérelem benyújtásának jogszabályban meghatározott határideje nincs, de mivel az az Mktv. szerinti támogatás igénybevételének ez az egyik előfeltétele, ezért a fenti eljárások a kulturális teszt elvégzése nélkül, önmagukban nem keletkeztetik a támogatásra jogosultságot.

 

Az eljárás a filmgyártó vállalkozás, a filmelőállító vagy a filmterjesztő kérelmére indul meg. A kérelem kötelező mellékletei (Mktv. 31/B.§ (2) bek.):

  • a filmalkotás teljes magyar nyelvű forgatókönyve vagy a filmalkotás egy megtekintésre alkalmas hordozón lévő példánya,
  • a filmelőállító, filmgyártó vagy filmterjesztő nyilatkozata az Mktv. 2. mellékletében meghatározott kulturális követelmények teljesítéséről az ott foglalt táblázat alapján és
  • az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása.

Az ügyintézési határidő: 60 nap.

A kulturális követelményeknek való megfelelés körében meghozott véglegessé vált határozat adatait külön kérelem nélkül, hivatalból indított eljárásban jegyzi be a Hatóság a támogatásra jogosult filmalkotások nyilvántartásába.