Jogosultság magyarországi filmterjesztésre

 

Az Mktv. hatálya alá tartozó, magyarországi filmterjesztő által végzett forgalmazói, illetve moziüzemeltetési tevékenység bejelentés és a Hivatal általi hatósági nyilvántartásba vétel után végezhető (Mktv. 19/K §). A nyilvántartásba vételt kezdeményező bejelentő  - az Mktv. keretei között – bármely természetes személy és jogi személy lehet.

Ügyintézési idő: 8 nap.

Ha a filmterjesztő filmforgalmazási és moziüzemeltetési tevékenységet is végez, köteles a forgalmazói és moziüzemeltetési tevékenységet külön-külön bejelenteni.

 

A Hatóságnyilvántartást vezet

a) a forgalmazói tevékenységet folytató szolgáltatókról, valamint

b) a moziüzemeltető tevékenységet folytató szolgáltatókról.

 

Ezen nyilvántartásoknak a forgalmazók és a moziüzemeltetők nevére, elérhetőségére, valamint a mozik elnevezésére, címére és teremszámára vonatkozó adatai nyilvánosak és - a természetes személyazonosító, valamint a lakcím-azonosító adatok kivételével - közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősülnek, és a Hatóság internetes honlapjáról elérhetőek.