Filmalkotás gyártása/ forgatása megkezdésének bejelentése

 

A filmelőállítónak, illetve a filmgyártó vállalkozásnak be kell jelentenie a gyártási időszak (előkészítés) kezdetének napját legkésőbb annak kezdő napjáig, valamint a forgatás - ide értve az előforgatást is - megkezdésének időpontját azt megelőzően legalább 30 nappal.

A fenti bejelentést a Hatóság tudomásul veszi, az abban szereplő adatokat az eljárásai során felhasználja.

A bejelentés nem jár eljárási díj-fizetési kötelezettséggel.

A bejelentés elmulasztása vagy késedelmesen teljesítése esetén a mozgóképszakmai hatóságnak a helyszíni ellenőrzéshez fűződő jogosultságának a gyakorlása az ügyfél mulasztása miatt akadályoztatva van. Ebben az esetben a filmelőállító/ filmgyártó azt a kockázatot viseli, hogy a tényállás megállapíthatóságának a hiányában nem, vagy nem teljes mértékben válik elismerhetővé közvetlen filmgyártási költségként az a költség, amely a film megvalósítása során a bejelentést megelőzően merült fel.