Aktualitások

Ki és hogyan hozhat létre a Rendelkezési Nyilvántartásban (RNY) a Nemzeti Filmiroda ügyeiben történő eljáráshoz meghatalmazást

2022-01-12

Kötelező lépések

 

 

 

 

Kik lehetnek az RNY ügyfelei

Ügyintézéssel összefüggő rendelkezést nagykorú természetes személyek, valamint gazdálkodó szervezetek tehetnek. A nem természetes személyek nevében a képviseleti joggal bíró természetes személy járhat el az ügyintézési rendelkezés megtétele során, a szervezet beazonosítása, és a képviseleti jogosultság sikeres ellenőrzése esetén.

További feltétele az RNY használatának az, hogy a természetes személy valamely személyi alapnyilvántartásnak (személyiadat-és lakcímnyilvántartás, központi idegenrendészeti nyilvántartás vagy az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartása) alanya legyen.

Milyen módon lehet rendelkezéseket tenni az RNY-ben

Az ügyintézési rendelkezéseket online vagy telefonon, továbbá személyesen tehetik meg az ügyfelek.

Az ügyintézési rendelkezés első alkalommal abban az esetben tehető meg elektronikusan a https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/ oldalon, az országos telefonos ügyfélszolgálat (Kormányzati Ügyfélvonal) 1818-as számán, amennyiben a természetes személy ügyfél rendelkezik a jogszabályban előírt elektronikus azonosítási szolgáltatás valamelyikével (Ügyfélkapu, tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány, arcképes azonosítás vagy Részleges Kódú Telefonos Azonosítás).

Elektronikus azonosítás hiányában kizárólag személyesen tehető meg a regisztráció a természetes személy, illetve a gazdálkodó szervezet azonosítását követően az alábbi helyszíneken:

  • az ország valamennyi kormányablak és okmányirodai ügyfélszolgálatán (http://kormanyablak.hu/hu), valamint
  • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyfélszolgálatain.

FIGYELEM: AZ ELSŐ LÉPÉS A kapcsolattartásra vonatkozó jognyilatkozat ELFOGADÁSA, HA AZ ÜGYFÉL SZERETNÉ HASZNÁLNI AZ RNY VALAMELY SZOLGÁLTATÁSÁT

Az ügyfélnek minden esetben először a kapcsolattartásra vonatkozó jognyilatkozatait kell rögzítenie erre szolgáló ún. e-Profiljában. Ennek keretében nyilatkozhat arról, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szervek milyen formában, illetve módokon érhetik el, illetve küldhetnek joghatás kiváltására alkalmas, továbbá tájékoztatási célú küldeményeket, értesítéseket.

A kapcsolattartási rendelkezések megtételét követően további rendelkezések tehetők.

 

A rendelkezés megtételének menete elektronikus úton

A Rendelkezési Nyilvántartás (RNY) az alábbi URL-en érhető el: https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/

 

 

 

 

 

 

 

 


1.  Az RNY-be KAÜ loginnal kell bejelentkeznie egy olyan felhasználónak, akinek joga van az adatszolgáltató (cég, szervezet vagy személy) nevében meghatalmazást adni:


  1. Ha adószámmal rendelkező cég vagy szervezet az ügyfél, akkor a Szervezet azonosítás lehetőségre kell kattintani és meg kell adni a szervezet adószámát vagy törzsszámát, valamint a jelölőnégyzet használatával hozzá kell járulni ahhoz, hogy az adóazonosító jelet a rendelkezéstételi eljárásban a képviseleti jogosultság ellenőrzése céljából kezeljék:


  1. Az Új rendelkezés készítése lehetőséget kiválasztva, írja be a kereső a Nemzeti Filmirodát:

 


  1. Válasszon, hogy a meghatalmazást meghatalmazóként vagy meghatalmazott ként kívánja létrehozni, majd adja meg a meghatalmazott személy adatait:


  1. A személyes adatok megadását követően kattintson a Tovább gombra és adja meg a hatály kezdetét és végét, de a jelölőnégyzettel visszavonásig hatályos meghatalmazást is létrehozhat:


  1. A Tovább gomb hatására egy áttekintő felület jelenik meg, végül a Létrehozás gombra kattintva a meghatalmazás létrehozásra kerül:


  1. FIGYELEM: Bizonyos rendelkezések érvényesítéséhez jóváhagyás szükséges, a körülményre az RNY külön is figyelmezteti az érintett ügyfeleket.

 

 


A RENDELKEZÉSEK JÓVÁHAGYÁSA AZ RNY-BEN

A meghatalmazás típusú rendelkezés előkészíthető a meghatalmazott által is, melyet ezt követően a rendelkező személy hagyhat jóvá;

lehetőség van elfogadással érvényesülő meghatalmazástípus létrehozására;

valamint a gazdálkodó szervezetek együttes képviseleti joggal rendelkező képviselői által megtett rendelkezések egymást követő jóváhagyására is.

Az ügyfelek az erre szolgáló menüpontban ellenőrizhetik és érvényesíthetik a jóváhagyásra váró rendelkezéseket, vagyis mindazon rendelkezéseiket, amelyek érvényességéhez – a fent részletezett körülmények miatt – jóváhagyásuk szükséges.

 

További információK

Az RNY szolgáltatás használatával kapcsolatban további információk a 1818 Országos telefonos ügyfélszolgálat 1.7-es menüpontját választva 0-24 órában áll rendelkezésre.