A bemutatásra kerülő magyar és külföldi filmalkotások besorolása a filmterjesztés támogatása érdekében (art-film besorolás)

 

A Hatóság a művészi értékű vagy kulturális jelentőségük miatt támogatásra érdemes filmalkotásoknak, terjesztésük elősegítése céljából a filmalkotás előállítójának vagy terjesztőjének kérelmére hatósági határozatban „art” minősítést adhat (Mktv. 25.§ (1) bekezdés).

A Hatóság kétféle módon hozhat az „art” minősítés tárgyában határozatot:

  1. a Hatóság által működtetett, 6 tagból álló szakértői testület, az Art Bizottság javaslata alapján, illetve
  2. automatikus minősítés eredményeképpen.

Az Art Bizottság javaslata a következő szempontok figyelembevételével kerül kialakításra:

a) a film művészi értékével hozzájárul a magyar, az európai, illetve az egyetemes audiovizuális kultúra fejlődéséhez, vagy

b) a film oktatási vagy kulturális szempontból jelentős és magas művészi színvonalú.

Az a filmalkotás, amely a nemzetközi fesztivál díjakról közzétett jegyzékben szereplő díjban részesült, automatikusan art besorolást kap (Mktv. 26.§ (6) bek.).

 

A kérelem benyújtási határideje (Mktv. 26/A.§ (1) bek.): A filmelőállító vagy filmterjesztő a terjesztés megkezdésének időpontja előtt legalább 45 nappal kérheti az „art minősítést.

 

A kérelemnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

  • a filmalkotás címét, előállítójának, producerének, rendezőjének, forgatókönyv írójának, zeneszerzőjének, operatőrének, főszereplőinek nevét,
  • az „art” minősítésre vonatkozó, részletes indokolást tartalmazó javaslatot,
  • a filmalkotás egy példánya megtekintésre alkalmas hordozón,
  • idegen nyelvű film esetén a filmet szinkronizáltan vagy felirattal magyar nyelven, ha ez nem áll rendelkezésre, akkor magyar nyelvű dialóg listát;
  • az eljárási díj megfizetésének igazolását.
  •  

Amennyiben a filmalkotás nemzetközileg elismert filmfesztiválon díjat nyert, a kérelemben fel kell tüntetni a hivatkozott filmfesztivált és a kategóriát is.

 

A fenti mellékleteket akkor is be kell nyújtani, ha a filmalkotást korhatár-besorolásra is benyújtották.

 

A filmalkotás art besorolására irányuló kérelmet be lehet nyújtani a kulturális követelményrendszernek való megfelelés iránti kérelemmel (filmterjesztési célú kulturális teszt) együttesen is, ebben az esetben a Hivatal egy eljárás keretében bírálja el a kérelmeket.

Az eljárás ügyintézési határideje: 60 nap.

A filmalkotás „art” besorolásáról meghozott véglegessé vált határozat adatai alapján külön kérelem nélkül, hivatalból indított eljárásban jegyzi be a Hivatal a filmet a terjesztésre kerülő és art filmalkotások nyilvántartásába.