A Korhatár Bizottság működése 

 

A Korhatár Bizottság a Hatóság javaslattevő szerve, amely a filmeket ülésein megtekinti, és indokolt javaslatot tesz azok korhatár-szerinti besorolására.

A mozgóképszakmai hatóság feladatai között kiemelt helyet foglal el a filmalkotások korhatár szerinti besorolása a kiskorúak védelme érdekében.

A filmalkotások korhatár-szerinti besorolására a Filmtörvény 22. § alapján a Korhatár Bizottság tesz javaslatot. 

A Korhatár Bizottság legalább tizennégy, legfeljebb huszonnyolc tagból áll.

Az eljáró Korhatár Bizottságot a Korhatár Bizottság tagjai közül a Hatóság kéri fel és hívja össze. Az eljáró Korhatár Bizottság legalább hét tagból áll. Az eljáró Korhatár Bizottságot úgy kell összeállítani, hogy abban jelen legyen legalább

a) kettő, a média gyermekek fejlődésére gyakorolt hatására vonatkozóan szakmai tapasztalattal rendelkező pszichológus végzettségű személy,

b) kettő, a filmterjesztés vagy a média- vagy a mozgóképoktatás területén szakmai tapasztalattal rendelkező pedagógus végzettségű személy,

c) kettő, a média gyermekek fejlődésére gyakorolt hatására vonatkozóan szakmai tapasztalattal rendelkező felsőfokú végzettségű személy,

d) a filmterjesztők egy képviselője.

A Korhatár Bizottság tagjai a Kormány által rendeletben kijelölt miniszter által megállapított díjazásban részesülnek.

A kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter), az oktatásért felelős miniszter, a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter, a Médiatanács és az NFI egy-egy, a gyermek- és ifjúságvédelem területén tapasztalattal rendelkező delegáltja a Korhatár Bizottság ülésein szakértőként részt vehet.